TARIEVEN

Fysiotherapie zit niet meer altijd in het basispakket van uw zorgverzekeraar. Wettelijk is vastgesteld dat in de basisverzekering de eerste 9 behandelingen alleen worden vergoed voor kinderen jonger dan 18 jaar. Fysiotherapeutische behandeling bij aandoeningen, die vermeld staan op de lijst langdurige fysiotherapie, wordt vanaf de 21e behandeling vanuit de basisverzekering vergoed.
Verdere behandeling wordt via de aanvullende verzekering (indien u deze heeft afgesloten) geheel of gedeeltelijk vergoed. De voorwaarden hiervoor zijn per verzekeraar verschillend. Kijk dus voor de exacte dekking altijd uw eigen polisvoorwaarden na.
Het is verstandig vooraf te informeren naar het aantal behandelingen dat u maximaal vergoed krijgt.
Indien u boven uw maximaal aantal behandelingen zit, zult u de overige behandelingen zelf moeten betalen.

Wanneer praktijk Loevesteinlaan met uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten, zullen voor deze behandelingen het tarief van uw zorgverzekeraar worden berekend. In het geval dat praktijk Loevesteinlaan géén contract heeft met uw zorgverzekeraar of u heeft geen aanvullende verzekering fysiotherapie, dan gelden de tarieven van de praktijk. De praktijk Loevesteinlaan  heeft in 2014 contracten afgesloten met alle in Nederland werkzame zorgverzekeraars. 

 

VRIJE TARIEVEN


De overheid wil met een ‘vrije markt’ de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg versterken. Tot 2006 bepaalde de overheid de tarieven van een fysiotherapeutische behandeling. Nu bepalen fysiotherapeuten zelf hun tarief. Als een fysiotherapeut aantoonbaar betere service of kwaliteit levert omdat hij registerfysiotherapeut is, dan kan er een hoger tarief gelden. Indien u niet verzekerd bent bij één van de zorgverzekeraars waarmee praktijk Loevesteinlaan een contract heeft, gelden de onderstaande “vrije” tarieven. U krijgt dan na de behandeling de nota thuisgestuurd of er wordt direct contant afgerekend. 

Fysiotherapie per zitting

Manuele therapie per zitting
Haptotherapie per zitting

Telefonische zitting
Screening

Intake en onderzoek na screening

Intake en onderzoek na verwijzing

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen

Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen

Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen

Groepszitting voor specifieke behandeling van vijf tot tien personen

Groepszitting van meer dan tien personen

Toeslag voor behandeling aan huis

Toeslag voor behandeling in een inrichting

Toeslag buiten reguliere werktijden

Instructie/overleg met mantelzorgers of ouders van de patient

Verstrekte verband- en hulpmiddelen

Eenvoudige korte rapporten

Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten

Niet nagekomen afspraak is, het tarief van de overeengekomen zitting

€  33,00

€  43,50

€  80,00

€  10,00

€  16,00

€  41,00

€  41,00

€  55,00

€ op aanvraag

€ op aanvraag

€ op aanvraag

€ op aanvraag

€ op aanvraag

€  12,00

€    8,00

€ op aanvraag

€ op aanvraag

€ op aanvraag

€   70,00

€ 120,00

* Bovengenoemde prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen afwijken van de werkelijke tarieven. Voor meer informatie dient u contact met ons op te nemen.