Manuele Therapie

 

Wat is Manuele Therapie? 

Met behulp van manuele therapie kan de stoornis van gewrichten verholpen of gereduceerd worden. De manueel therapeut probeert de stoornis op te heffen door middel van passief mobiliserende of manipulerende technieken, ondersteund met adviezen, oefentherapie en instructie. Door de lichaamsdelen rond het gewricht op een specifieke manier te bewegen kan de beweeglijkheid van de gewrichten snel worden vergroot. De pijn neemt dan af en de beweging van de gewrichten kan verbeteren. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar. Omdat iedereen een eigen manier van bewegen heeft, wordt de manuele therapie afgestemd op de bewegingen zoals het lichaam die gewend is te maken. Naast het optimaliseren van de functie van de gewrichten is het corrigeren van houding en beweging in werkzaamheden, sport en hobby's van groot belang.
 

Voor welke klachten is manuele therapie geschikt?


Voor alle klachten die met het bewegen van het lichaam te maken hebben. 

  • hoofd- en nekpijn die gepaard kunnen gaan met het disfunctioneren van de wervelkolom 

  • nek- en schouderklachten met evt. uitstralende pijn in de armen 

  • rugklachten hoog in de rug met rib- en borstpijn;

  • artrose klachten

  • lage rugklachten eventueel met uitstralende pijn naar de benen

  • bepaalde vormen van duizeligheid die opgewekt wordt door het bewegen van de nek 

  • kaakklachten eventueel gecombineerd met nekklachten

  • whiplash

  • tennisarm

Ieder mens is herkenbaar aan zijn eigen bouw, zijn eigen houding en zijn eigen manier van bewegen. We zien er allemaal anders uit, dus waarom zouden we allemaal hetzelfde bewegen. Niet alleen zet iedereen een eigen handtekening, ook de manier waarop iemand loopt, opstaat vanuit een stoel, bukt om iets te pakken, maakt iemand herkenbaar als persoon. Niet alleen het uiterlijk van iemand maar ook de eigen manier van bewegen is uniek. Zo zijn er talloze situaties waarin een bewegingsvoorkeur naar voren komt. Denk bijvoorbeeld aan het gooien van een bal, het vouwen van de handen, het kruisen van de armen en het gaan zitten in kleermakerszit. Onze bewegingsvoorkeur is van invloed op alle bewegingen die we maken. Onze manueel therapeut houdt met deze bewegingsvoorkeur expliciet rekening.


In het algemeen is manuele therapie geschikt voor klachten die, behalve met pijn, gepaard kunnen gaan met het slechter kunnen bewegen van een gewricht of gewrichten. Zo'n stoornis van het gewricht in de wervelkolom of ledematen wordt ook wel 'functiestoornis' genoemd. Vaak is een verandering van de bijbehorende gewrichtssturing de oorzaak van de klacht. Het gewrichtskapsel- en banden bepalen deze gewrichtssturing. De pijn kan ook uitstralen naar andere delen van het lichaam. Met behulp van manuele therapie kan de stoornis van de gewrichten worden verholpen of worden verminderd.

Wat gebeurt er tijdens de eerste behandeling?

 

Tijdens de eerste behandeling voert de manueel therapeut in onze praktijk een uitgebreid vraaggesprek met de patiënt naar het ontstaan van de klachten, wanneer de klachten optreden, hoelang de klachten bestaan en wat de klachten doen toe- of afnemen. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek en metingen. Onze manueel therapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. De houding en het bewegen worden beoordeeld en de gewrichten met specifieke bewegingen worden onderzocht. Ook bekijkt de manueel therapeut of de patiënt andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht. Afhankelijk van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt. Dit behandelplan wordt met u als patiënt besproken.Indien noodzakelijk neemt de manueel therapeut tijdens de verdere behandeling contact op met uw huisarts of specialist. Bijvoorbeeld wanneer er onvoldoende medische informatie beschikbaar is of in het geval van complicaties. Dit contact vindt uitsluitend plaats in overleg en na toestemming van de cliënt. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klacht en de ernst ervan. Het behandelgemiddelde van onze praktijk ligt onder het algemeen gemiddelde van alle manueeltherapie praktijken in Den Haag.