Haptonomie

 

Een betrokken aanraking leidt tot ontspanning, verzachting en vitaliteit. Vanuit die verzachting voel je wat je werkelijk nodig hebt en vind je andere wegen om met je problemen om te gaan. Haptonomie heeft te maken met aanraken, voelen en gevoelens.

Haptotherapie

 

Haptotherapie is het toepassen van de fenomenen van de haptonomie. Het biedt je de mogelijkheid om te veranderen. Bijvoorbeeld wanneer je je onzeker, onvrij of onveilig bent gaan voelen. Haptotherapie is een interactionele therapie waarbij de therapeut werkt met de persoon via het lichaam, opdat de cliënt zich meer bewust wordt van hoe hij of zij in het leven staat. De haptotherapeut helpt cliënten om contact te maken met emoties, oude pijn en gemis, helpt hen hun grenzen te voelen en laat ze ervaren hoe het voelt om belasting of steun te krijgen.

In de therapie word je uitgenodigd om opnieuw kennis te maken met je lichaam en te ontdekken wat je lichaam vertelt over jezelf, over je reacties op de omgeving en over je relaties met anderen. Dit gebeurt door middel van een gesprek, door het uitvoeren

 

van bewegingsopdrachten en door aanraking op een behandelbank. De gevoelens die hierbij worden ervaren, toegelaten en geuit, dragen ertoe bij het contact met jezelf en de omgeving te herstellen. Zo kan er weer ruimte ontstaan in jezelf, in plaats van dat je gevoel je in de weg zit.

Het weer leren vertrouwen op je gevoel stelt je in staat te ervaren wat wel of juist niet goed voor je is. Hierdoor wordt het mogelijk keuzen te maken. Richting te geven aan en daar zelf verantwoordelijkheid voor kunnen nemen en dragen. De therapeut heeft hierbij een gidsende rol. Het is een samen op zoek gaan naar jouw verhaal en mogelijkheden.

 

Haptotherapie kan zinvol zijn voor mensen met: 

Lichamelijke klachten veroorzaakt door spanningen zoals ademhalingsproblemen, buik- of maagklachten, spierspanningsklachten, te hoge bloeddruk, nerveuze klachten als angst, onrust en slaapstoornissen. 
Bij een negatief lichaamsbeeld/zelfbeeld, trauma– en verliesverwerking, burn-out syndroom, relationele problematiek, zingevingsvraagstukken, moeite hebben met het herkennen/erkennen van eigen grenzen. 


In deze persoonsgerichte therapie worden klachten niet geisoleerd behandeld maar steeds in relatie tot het gehele functioneren. De aandacht gaat niet enkel uit naar het elimineren van pathologische elementen maar ook naar het faciliteren van gezonde krachten en het aanspreken van het aanwezige groeipotentieel.

 

Hoe ziet het eerste consult eruit? 

 

Gedurende de eerste 1 à 2 consulten wordt op basis van de hulpvraag, inventarisatie van de klachten en problemen èn de bevindingen uit het oriënterend haptonomisch contact , in gezamenlijk overleg besloten of er met de therapie gestart gaat worden.Voor aanvang van de therapie wordt een behandelplan opgesteld.
De haptotherapeut zal toelichten wat zijn manier van werken is, de cliënt kan aangeven wat zijn of haar verwachting is.

 

Uw Haptotherapeut is Thierry Zonnenberg.

 

 

Affectief contact 

 

Een mens kan zichzelf zijn wanneer hij durft te voelen, daar uitdrukking aan kan geven en daar ook zoveel vertrouwen in heeft ontwikkeld, dat hij ernaar leeft.

In het affectieve contact wordt in de haptotherapie voelbaar gemaakt wanneer, hoe en waar de cliënt zichzelf blokkeert, zichzelf inhoudt, zichzelf terughoudt, of niet in contact is met zichzelf. Er worden vermogens ontwikkeld, opdat de cliënt meer vrije keuze krijgt in het kunnen openen voor contact, maar ook in zich kunnen terugtrekken of afsluiten.

 

De Haptotherapeut zorgt voor een helder en duidelijk contact, waarin de cliënt zich veilig en vertrouwd weet en waarin een ontmoeting kan plaatsvinden, waarbij gaandeweg de aandacht waar mogelijk verschuift van de klacht of het probleem, naar de persoon. De Haptotherapeut schept in het contact - en vooral in de bevestigende affectiviteit - de voorwaarden voor de cliënt om zijn hulpvraag en ook zichzelf daarin onder ogen te zien. Is het directe affectieve contact niet geïndiceerd dan biedt de Haptotherapeut de cliënt andere ervaringssituaties aan die hem in staat stellen langzamerhand anders met zichzelf en daarmee met de invloed van zijn omgeving om te gaan.