Fysiotherapie

Therapie op maat

 

Onze fysiotherapeut levert maatwerk. Geen enkele patiënt is hetzelfde. Iedereen heeft zijn eigen, unieke manier van bewegen.Daarom wordt bij iedereen individueel bekeken welke behandelmethode de voorkeur heeft. Er bestaan verschillende mogelijkheden.

 

De meest voorkomende therapieën zijn:

  • Oefentherapie

  • Bewegingstherapie

  • Manuele therapie

  • Ontspanningstherapie

  • Ademhalingstherapie

  • Bekkenfysiotherapie

  • Massage

  • Fysiotechniek

  • Werkhoudinginstructie 

 

Deze therapieën kunnen apart of gecombineerd worden toegepast.De praktijken Leyweg en Loevesteinlaan hebben verschillende beweegprogramma's ontwikkeld ter preventie, activatie en reïntegratie.

Heeft u vragen?

 

Bel gerust onze fysiotherapeut,

 

Thierry Zonnenberg

 

070-3662453

Wat is fysiotherapie?

 

Fysiotherapie wordt al eeuwen toegepast. Bijvoorbeeld in de vorm van massage en oefeningen .Een fysiotherapeut adviseert, begeleidt of behandelt bij stoornissen in houding en/of bewegingsapparaat. Dat kan zijn bij blessures van spieren, pezen, banden en gewrichten. Ook gevolgen van functiestoornissen aan het zenuwstelsel, bloedvaten, longen, hart en huid kunnen worden behandeld. De klachten waarmee patiënten bij de fysiotherapeut komen, zijn zeer uiteenlopend: pijn, krachtsvermindering, ademhalingsproblemen, zwellingen en beperkingen in het bewegen. Of klachten als: incontinentie, overgewicht, hartklachten, reuma en diabetis. De aandoeningen kunnen bijvoorbeeld zijn ontstaan tijdens het sporten, het uitoefenen van werkzaamheden of door veroudering. 

 

 

De behandeling

 

Een behandeling van onze fysiotherapeut duurt ongeveer een half uur. Tijdens de eerste afspraak brengt de fysiotherapeut alle klachten in kaart. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek. Vervolgens wordt in samenspraak met de patiënt een behandelingsplan opgesteld. Al tijdens het eerste bezoek kan met de behandeling worden begonnen. Indien noodzakelijk neemt de fysiotherapeut tijdens de verdere behandeling contact op met uw huisarts of specialist. Bijvoorbeeld wanneer er onvoldoende medische informatie beschikbaar is of in het geval van complicaties.Dit contact vindt uitsluitend plaats in overleg en na toestemming van de cliënt.

 

Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klacht en de ernst ervan. Het behandelgemiddelde van onze praktijken ligt onder het algemeen gemiddelde van alle fysiotherapiepraktijken in Den Haag.In een gezondheidscentrum heeft de fysiotherapeut een belangrijke taak binnen het gehele team van specialisten en zorgverleners.

 

Praktijk Loevesteinlaan werkt samen met gezondheidscentra in Den Haag en de alhier werkzame fysiotherapeuten hebben regelmatig overleg met verschillende specialisten zoals huisartsen, psychologen, medisch specialisten, diëtisten etc. Naast de behandeling van klachten besteden de fysiotherapeuten van Praktijk Loevesteinlaan ook veel aandacht en zorg aan het voorkomen van deze klachten opdat de patiënten niet nog eens met dezelfde problemen worden geconfronteerd.

 

De fysiotherapeuten in onze praktijk trachten door middel van metingen houding of bewegingsuitslagen te noteren om zodoende de vorderingen inzichtelijk te maken. Verder worden allerlei specifieke pijnlijsten en vragenlijsten gehanteerd met het zelfde doel.